Veiligheid

Tijdens alle projectfases hanteert nVent Thermal Management een totale managementbenadering van milieuhygiëne en veiligheid voor de beoordeling van de risico's en identificatie van de gepaste maatregelen om de risico's en gevaren tot een minimum terug te brengen.

Vakkundig personeel wordt aangewezen om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het bedrijfsbeleid, de klantvereisten en de wettelijke voorschriften. Ze nemen de stappen die nodig zijn om persoonlijke veiligheid onder de aandacht te brengen en een werkplaats zonder ongevallen te creëren.

Managers en supervisors nemen het initiatief om een veilige werkomgeving in hun respectievelijke gebieden te garanderen. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden om voor zichzelf te zorgen en voor anderen die door hun werk kunnen worden beïnvloed, en om met het bedrijf samen te werken om aan de verplichtingen te voldoen.

Connection and Protection