nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management wordt nVent
- een frisse start voor innovatie

Uw vertrouwde merken RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX en TraceTek maken nu deel uit van nVent Thermal Management.

De nieuwe website nVent.com is in ontwikkeling en wordt in januari 2019 gelanceerd. Tot die tijd kunt u voor al uw informatie terecht op onze huidige website.

Voor meer informatie over nVent:
Download persbericht
Bezoek nVent.com
(momenteel alleen in het Engels)

Front End Loading & Optimalisatie

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Als klanten in een vroeg stadium met nVent Thermal Management in zee gaan (als projecten zich nog in de fase van de uitvoerbaarheids-/FEED-studies zitten) kunnen ze onze expertise op het gebied van het ontwerp en de optimalisatie van het heat-tracing systeem benutten. In deze optimalisatieprogramma's zijn ontwerptechnieken en beproefde strategieën opgenomen die zijn gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in de installatie van heat-tracing systemen en die onze klanten helpen de totale installatiekosten (TIC) en/of de totale operationele kosten (TOC) van hun projecten te verlagen.

Door met de klant samen te werken kan nVent Thermal Management de volgende voordelen bieden in de FEED-fase (basisontwikkeling en -ontwerp) van een project

  1. Doornemen van het primaire warmtebeheersysteem (HMS) en bijbehorende specificaties (zoals isolatie, elektriciteit, leidingwerken, enz.) van het project
  2. Formuleren van de projectspecifieke werkomvang van het warmtebeheersysteem
  3. Selecteren van de projectspecifieke optimalisatiestrategieën
  4. Een kostenanalyse opstellen waarin de basislijn van het niet-geoptimaliseerde ontwerp wordt uitgezet tegen een geoptimaliseerd ontwerp
  5. Kostenraming maken van de kapitale (CAPEX) en operationele uitgaven (OPEX)
  6. Voorstudies maken van stroombelasting en -verdeling

De volgende illustratie geeft weer dat kostenverlagende strategieën/technologieën veel meer opleveren tijdens de fases van definitie, basisontwikkeling en -ontwerp van het project - dan tijdens de fases van gedetailleerd ontwerp en materiaalinkoop. Naarmate de tijd over een projecttijdlijn verstrijkt, neemt de ontwerpflexibiliteit af die nodig is om goede kostenbesparende maatregelen in te voeren.

Connection and Protection