Parallel circuit met constant vermogen

Voor parallel constant vermogen kabels wordt gebruikgemaakt van een verwarmingselement rondom twee parallelle geleiders.

De isolatie wordt op vaste afstanden aan alternerende zijden van de parallelle geleiders verwijderd. De afstand tussen de contactpunten vormt de lengte van het verwarmingsgebied.

Dankzij de parallelle constructie kunnen deze kabels op locatie op lengte worden ingekort. De unieke ronde constructie zorgt voor een grote flexibiliteit.

Deze parallelle verwarmingssystemen met een constant vermogen bieden een economisch alternatief, terwijl het voordeel behouden blijft om ze op locatie te kunnen inkorten. Door de constante vermogensafgifte, kan worden volstaan met kleinere vermogensschakelaars dan voor zelfregelende verwarmingssystemen. Voor kabellengtes tot 200 m, voor behoud van temperaturen tot 200°C.

Afhankelijk van de toepassing vereisen ze over het algemeen meer geavanceerde regelsystemen. De verwarmingskabels mogen elkaar niet overlappen.

Connection and Protection