Modulaire waterlekdetectiesystemen

Veiligheid is de topprioriteit van de meeste bedrijven betrokken bij de verwerking van brandstoffen op basis van petroleum, en bescherming van het milieu staat op de tweede plaats. Het regelgevende kader wordt steeds strenger op beide vlakken. Als uw activiteiten de productie, het transport, de opslag, de raffinage of de consumptie van brandstoffen omvatten, moet u dus rekening houden met de kans op een lek.

In bepaalde situaties kan de potentiële bron van een lek worden voorspeld. Een put met kleppen, een overvulruimte of een laag oliereservoir is de ideale locatie voor een snelwerkende brandstofsonde. Snel weten dat brandstof wordt geaccumuleerd op een onverwachte plaats kan van essentieel belang zijn om een rampzalig ongeluk of een dure schoonmaakactie te voorkomen.

Denk zeker niet dat een "traag" lek een "klein" lek is. Een traag lek leidt tot een groot lek als het detectiesysteem te ongevoelig is om lekken onder een bepaalde drempelwaarde of onder een bepaald percentage stroming te detecteren. Te veel lekken worden nog gedetecteerd wanneer iemand brandstof ruikt of pas nadat het oppervlakte-/grondwater verontreinigd is.

Brandstoflekdetectiesysteem

nVent Thermal Management biedt oplossingen voor brandstoflekdetectie die de lekken tijdig zullen opsporen.

Het nVent TRACETEK brandstoflekdetectiesysteem bestaat uit de volgende basisonderdelen:

  • Sensorkabels: deze kabels bieden vroegtijdige detectie van ondergronds of bovengronds vocht en druppels voor ze zich ophopen tot grote lekken.  En de locatie van het lek wordt tot op de meter nauwkeurig gerapporteerd.
  • Sondes: deze detecteren brandstof die op het water drijft of brandstof die zich ophoopt in lage gebieden, zoals oliereservoirs of putten met kleppen of op vlakke oppervlakken zoals pompbodems. De sondes reageren onmiddellijk, zelfs op een dun laagje brandstof en kunnen gereset en opnieuw gebruikt worden en zelfs getest worden met brandstof indien gewenst.
  • Sensor Interface Modules en alarmpanelen: deze zijn ontworpen om de sensorkabels en sondes van stroom te voorzien, de status ervan te bewaken en het bestaan en de locatie van eventueel gedetecteerde lekken te rapporteren aan operators en andere alarm- en bewakingssystemen.

Verwante producten

Connection and Protection