nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management wordt nVent
- een frisse start voor innovatie

Uw vertrouwde merken RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX en TraceTek maken nu deel uit van nVent Thermal Management.

De nieuwe website nVent.com is in ontwikkeling en wordt in januari 2019 gelanceerd. Tot die tijd kunt u voor al uw informatie terecht op onze huidige website.

Voor meer informatie over nVent:
Download persbericht
Bezoek nVent.com
(momenteel alleen in het Engels)

Modulaire waterlekdetectiesystemen

nVent TRACETEK sensorkabels voor zure en waterhoudende chemische stoffen zijn gericht op gevaarlijke vloeistoffen opgeslagen in tanks en getransporteerd via systemen met leidingen en kleppen. Onze kabels kunnen de aanwezigheid van waterhoudende oplossingen met corrosieve of giftige chemische stoffen detecteren. Ze worden gebruikt bij waterbehandeling, afvalwater en chemische toeleveringssystemen voor de productie van halfgeleiders en farmaceutische productie. Afvoeren in laboratoria, zuivering van grondwater, overdracht van afvalwater met zuren en soortgelijke vloeistoffen getransporteerd in dubbelwandige pijpleidingen zijn eveneens goede toepassingen voor onze sensoren voor waterhoudende chemische stoffen voor algemeen gebruik.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

Chemisch lekdetectiesysteem

nVent Thermal Management biedt specifieke kabels voor zuren die ontworpen zijn om te reageren op sterk zwafel- of salpeterzuur, terwijl regen, smeltwater van sneeuw, mist en zeewater en zelfs verdunde zure nevel worden genegeerd. Dit zorgt ervoor dat de TT7000-HUV specifieke sensorkabel voor zuren buiten kan worden geïnstalleerd en kan worden blootgesteld aan uiteenlopende weersomstandigheden zonder dat ze een vals alarm genereren. Als dit sterk zuur dan toch zou lekken uit een leiding of koppeling, wordt het lek snel gedetecteerd en wordt de locatie ervan gerapporteerd naar het bedieningspaneel met een erg grote nauwkeurigheid.

Het TRACETEK chemisch lekdetectiesysteem bestaat uit de volgende basisonderdelen:

  • Sensorkabels en sondes: deze kabels en sondes detecteren onmiddellijk en duiden de bron van het lek erg nauwkeurig aan. Ze omvatten kabels die worden gebruikt onder verhoogde vloeren, afdruipbakken voor pijpleidingen op een hoogte, platte sondes voor oliereservoirs of vochtige gebieden en mini-sondes voor krappe ruimtes.
  • Stuur- en/of startkabels: dit zijn kabels die de module verbinden met de sensorkabel/componenten
  • Kabelafsluiting: dit is de kabelafsluiting aan elk uiteinde van de sensorkabel in het circuit
  • Accessoires: de items, zoals bevestigingsklemmen, die worden gebruikt om de sensorkabel op zijn plaats te houden
  • Sensor Interface Modules: deze modules bieden de nodige opwekkingsspanning om de kabel of sondes te bedienen. De SIM bewaakt analoge stroom- en spanningsniveaus om te bepalen wanneer en waar er een lek is opgetreden. De metingen worden gedigitaliseerd en doorgestuurd naar het besturings- en alarmpaneel voor weergave voor de gebruiker of om door te sturen naar systemen op een hoger niveau. Deze modules kunnen een niet-lokaliserende alarmmodule zijn voor dekking van een klein gebied of een alarm- en lokaliseringsmodule die één of meer grote gebieden kan bewaken.

Verwante producten

Connection and Protection