Behoud van procestemperaturen

Een goed geselecteerd industrieel systeem voor temperatuurbehoud kan de temperatuur van een vloeistof in een leiding op het gewenste niveau houden, over een groot temperatuurbereik, afhankelijk van de specifieke behoeften van het proces of de toepassing.

Behoud van procestemperaturen – een complete benadering van warmtebeheersystemen

nVent Thermal Management levert complete warmtebeheersystemen voor behoud van procestemperaturen. Deze omvatten een selectie van de geschikte technologieën voor heat-tracing voor leidingen, geavanceerde regelsystemen en de complete serviceverlening. Process-Temperature-Industrial.jpg

Heat-trace systeem
 • Elektrische heat-trace kabels – heat-trace kabels die de temperatuur van niet-stromende vloeistoffen behouden door de warmte te vervangen die verloren is gegaan via de thermische isolatie van leidingen, vaten en bijbehorende apparatuur.
 • Geavanceerde regelsystemen – apparaten zoals thermostaten, regelaars en schakelborden die de heat-trace kabel controleren en/of regelen om te helpen de temperatuur van de vloeistof in de leiding te behouden.
 • Componenten en toebehoren voor het maken van elektrische verbindingen en de juiste afwerking van de installatie, zoals eindafwerkingen, glastape en waarschuwingsetiketten.
Services
 • Technische ontwerpdiensten
 • Materiaalinkoop en -vervaardiging
 • Services op locatie
 • Services na installatie

nVent Thermal Management kan individuele componenten leveren, technische en ontwerpdiensten leveren en het gehele systeem installeren en onderhouden.

Onze geavanceerde producten in combinatie met onze services op locatie bieden een geïntegreerde oplossing voor temperatuurbehoud die strategisch wordt gepland en uitgevoerd voor een optimaal warmtebeheersysteem (heat management system - HMS).
Door alle aspecten van het ontwerp en de installatie van het heat-trace systeem te beheren en uit te voeren, bieden we een enkele interface met uw projectteam.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Heat-tracing van leidingen is dus van essentieel belang voor het behoud van procestemperaturen van leidingen waarvan verwacht wordt dat ze gedurende langere perioden stilstaande vloeistoffen zullen bevatten.

Afhankelijk van de toepassing, zou het kunnen dat de temperatuur van een vloeistof in een leiding boven een bepaalde minimumtemperatuur moet worden gehouden om :

 • de vloeistof te vervoeren;
 • de vloeistof in een reactie te gebruiken;
 • kristallisatie of degradatie van de vloeistof te voorkomen;
 • het proces veilig af te sluiten;
 • de eigenschappen van de vloeistof te behouden.
Betrouwbaar systeem voor het behoud van procestemperaturen

Een leiding met heat-tracing vervangt de warmte die door de isolatie verloren gaat om de leiding en vloeistof op de vereiste temperatuur te houden.

Door vloeistoffen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik te houden, kunnen:

 • de vloeistoffen op een goedkope manier van één locatie naar een andere worden vervoerd;
 • processen met een maximale efficiëntie draaien;
 • werkzaamheden veilig worden opgestart/afgesloten.
Toonaangevende diensten op het gebied van warmtebeheersystemen

Een correct ontworpen warmtebeheersysteem is gecompliceerd. Samenwerking met ons als heat-trace deskundigen levert u een groot aantal voordelen op:

 • kant-en-klare oplossingen;
 • projectmanagement tijdens alle fases van uw project voor heat-tracing in leidingen: u blijft op schema;
 • een optimaal heat-tracing systeem biedt u veel zorgeloze bedrijfsuren;
 • een wereldwijde organisatie met een compleet assortiment heat-tracing systemen;
 • superieure technische ondersteuning;
 • beproefde strategieën voor projectuitvoering;
 • hoge veiligheidsnormen.
Zelfregelende technologie

nVent RAYCHEM zelfregelende elektrische heat-trace kabels passen automatisch hun vermogensafgifte aan om te compenseren voor temperatuurveranderingen in de leiding.

RAYCHEM zelfregelende heat-trace kabels:

Self-Regulating

 • kunnen worden gebruikt voor complexe leidingen, kunststof leidingen en voor leidingen met/zonder stoomreiniging;
 • leiden tot uniformere leidingtemperaturen en zijn inherent veilig met hun onvoorwaardelijke T-classificaties;
 • kunnen op locatie op lengte worden ingekort;
 • kunnen worden overlapt bij afsluiters, flenzen en instrumenten voor een gemakkelijke installatie;
 • zijn voorzien van zeer geavanceerde RAYCHEM kits voor aansluiting die eenvoudig zijn te installeren, waarvoor geen warmwerkvergunning nodig is en waarvoor geen gevaarlijke materialen, zoals RTV-siliconen, zijn gebruikt.

Vermogensbeperkende technologie

RAYCHEM vermogensbeperkende elektrische heat-trace kabels zijn ideaal voor toepassingen met behoud van procestemperaturen waarvoor een hoge vermogensafgifte en/of een hoge blootstellingstemperatuur vereist is. RAYCHEM vermogensbeperkende heat-trace kabels:

Power-Limiting

 • zijn bestand tegen blootstellingstemperaturen van maximaal 260°C (spanningsloos);
 • kunnen worden gebruikt bij spanningen tot 480 V;
 • passen de vermogensafgifte aan, afhankelijk van de leidingtemperatuur;
 • kunnen op lengte worden ingekort;
 • kunnen worden overlapt voor een eenvoudige installatie;
 • zijn voorzien van zeer geavanceerde RAYCHEM kits voor aansluiting die eenvoudig zijn te installeren, waarvoor geen warmwerkvergunning nodig is en geen gevaarlijke materialen, zoals RTV-siliconen, nodig zijn.

Mineraalgeïsoleerde (MI) technologie

nVent PYROTENAX mineraalgeïsoleerde elektrische heat-trace kabels zijn ideaal voor een hoge vermogensafgifte, hoge blootstellingstemperaturen of extreme corrosiebestendigheid. PYROTENAX mineraalgeïsoleerde heat-trace kabels:

MI-Cable

 • leveren een vermogensafgifte van maximaal 200 W per meter;
 • zijn vooraf reeds afgewerkt ter vergemakkelijking van de installatie;
 • zijn goedgekeurd voor gebruik in ongevaarlijke en gevaarlijke omgevingen;
 • kunnen worden gebruikt bij spanningen tot 600 V;
 • zijn bijzonder geschikt voor hardvochtige omgevingen;
 • bieden een maximum toepassingstemperatuur van 550°C en een maximum blootstellingstemperatuur van 650°C;
 • kunnen op speciaal verzoek geschikt worden gemaakt voor hogere temperaturen.

Polymeergeïsoleerde (PI) technologie

RAYCHEM seriële, polymeergeïsoleerde (PI) verwarmingssystemen zijn bijzonder geschikt voor langere verwarmingscircuits (van bijv. > 250 m) oplopend tot een aantal kilometer. De PI-kabels :

 • beslaan een groot bereik van weerstanden;
 • kunnen worden gebruikt voor constante temperaturen van maximaal 260°C en afwisselende blootstellingstemperaturen van maximaal 300°C;
 • zijn voorzien van PTFE-isolatie, voor ongeëvenaarde prestaties op het gebied van temperatuurweerstand en chemische bestendigheid;
 • hebben een aanmerkelijk langere levensduur;
 • kunnen eenvoudig op locatie worden afgewerkt.

Geavanceerde regelsystemen

RAYCHEM geavanceerde regelsystemen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen met behoud van procestemperaturen.

De RAYCHEM regel- en controleproducten:

 • lopen uiteen van een eenvoudige mechanische thermostaat met HTPI paneel tot de zeer geavanceerde NGC productlijn die voor ieder individueel regelcircuit tot 8 procestemperaturen kan detecteren;
 • omvatten geavanceerde regelmethoden die de circuit-integriteit, de stroom, en de aardsluitbeveiliging controleren;
 • kunnen vanaf een locatie op afstand worden gecontroleerd en de meeste kunnen worden gekoppeld aan de RAYCHEM Supervisor software.

Tot de regel- en controleoplossingen voor toepassingen met behoud van procestemperaturen behoren:

 • Lokaal - deze apparaten zijn toegewezen aan een individueel circuit dat zich dicht in de buurt van de stroomaansluiting voor heat-tracing bevindt, en de controle en/of regeling verloopt op grond van de leidingtemperatuur die in dat circuit is gemeten.
 • Verspreid – panelen met meerdere circuits die strategisch in een fabriek zijn geplaatst om een aantal EHT circuits te verzamelen. De locatie van deze panelen verlaagt de totale installatiekosten door de totale lengtes van de stroomkabels te reduceren.
 • Gecentraliseerd – panelen met meerdere circuits die zich in een gesloten gebouw bevinden dat speciaal is bestemd voor de regeling van heat-tracing. De kostenbesparingen van dit gebouw zijn duidelijk, als er sprake is van een zeer hoge concentratie heat-tracing circuits binnen een kleine oppervlakte van de fabriek.
Expertise in heat-tracing systemen voor de overslag van ruwe olie stelt debiet bij raffinaderij in Californië, VS, veilig
Tesoro.jpg
Grootste uitdagingen:

Raffinaderij Tesoro in Martinez, Californië, VS, moest haar pompstation en overslaglijnen in Amorco Wharf voorzien van heat-tracing om de stroom ruwe olie vanaf haar loswal naar een aantal opslagtanks zeker te stellen. Er bestonden geen gedetailleerde technische tekeningen voor de heat-tracing en het project bleek zeer ingewikkeld te zijn door de gecompliceerde afsluitkleppen bij het pompstation. De klant had een krappe deadline en nam daarom contact op met nVent Thermal Management.

Oplossing:

Door de vele verschillende leidingmaten, het grote aantal verschillende afsluitkleppen en de strikte vereisten voor temperatuurbehoud, vereiste het heat-trace ontwerp creatieve oplossingen en flexibiliteit om het best te voorzien in de behoeften van de klant. Ingenieurs van nVent Thermal Management bezochten de raffinaderij en maakten een ontwerp op locatie door de leidingafmetingen op te nemen en het heat-tracing systeem op locatie te ontwerpen. Ze werkten samen met het personeel van de plaatselijke raffinaderij om te bepalen welke aanbevelingen voor stroomverdelingssystemen, stroompunten, regel- en controleoplossingen en heat-trace kabel nodig waren.

Producten:

Dankzij onze ervaring met de overslag van ruwe olie en zeevaarttoepassingen waren we in staat raffinaderij Tesoro een tijdige en kosteneffectieve oplossing te bieden. Voor alle leidingen is de nVent RAYCHEM XTV zelfregelende heat-trace kabel gespecificeerd om de installatiekosten tot een minimum terug te brengen en ervoor te zorgen dat werd voldaan aan de vereisten op het gebied van temperatuurbehoud. RAYCHEM 920 regel- en controlepanelen zijn gecombineerd met transformatoren en een stroomverdelingssysteem in een onafhankelijke behuizing om de installatietijd en -kosten op locatie terug te brengen.

Voordelen:

De installatie is voltooid overeenkomstig de nVent TRACER veiligheidsnormen, wat heeft geleid tot een veiligheidsscore van 100% voor het project. Behalve de kwaliteitsinstallatie van het heat-tracing systeem door ervaren vaklui, ontving Tesoro een warmeleidinggarantie (warm pipe warranty) als kwaliteitsgarantie van de installatie. Ervaring, creativiteit en flexibiliteit stonden centraal in de voltooiing van dit project voor raffinaderij Tesoro.

Verwante producten

Connection and Protection