Vorstbeveiliging van leidingen

nVent Thermal Management levert complete verwarmingssystemen voor vorstbeveiliging om te voldoen aan de diverse vereisten van verschillende industrieën: de olie- en gasindustrie, de power-industrie, de petrochemische industrie, de chemische industrie, de pulp en papierindustrie, en de farmaceutische industrie. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Water en vloeistoffen die veel water bevatten, zetten uit als ze bevriezen. Door deze expansie kunnen leidingen breken, wat kan leiden tot eigendomsschade en productieverliezen, of de veiligheid van personeel in gevaar kan brengen.

 • Een bevroren waterleiding die naar een kritiek proces loopt, zoals een bevroren leiding in een afvalwaterverwerkingsfabriek of koeltoren, kan leiden tot buitenwerkingstelling van een bedrijf, wat weer kan leiden tot verliezen van miljoenen euro's.
 • Een bevroren leiding naar veiligheidsdouches kan de veiligheid van personeel in gevaar brengen in geval van blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën.

Wij leveren verschillende systemen voor vorstbeveiliging van leidingen, waarvoor verschillende technologieën worden gebruikt die geschikt zijn voor gebruik in gevaarlijke en ongevaarlijke omgevingen.

Vorstbeveiliging van leidingen – Gebruiksvriendelijke producten of een complete benadering van warmtebeheersystemen

nVent Thermal Management levert vorstbeveiliging van leidingen als een compleet warmtebeheersysteem dat de selectie van de geschikte technologieën van verwarmingskabels voor leidingen en geavanceerde regelsystemen, evenals kant-en-klare diensten omvat.

Heat-trace systeem
 • Elektrische heat trace kabels – heat-trace kabels die de temperatuur van niet-stromende vloeistoffen behouden door de warmte te vervangen die verloren is gegaan via de thermische isolatie van leidingen, vaten en bijbehorende apparatuur.
 • Geavanceerde regelsystemen – helpen de vloeistoftemperatuur in een leiding met heat-tracing te behouden.
 • Componenten en toebehoren voor het maken van elektrische verbindingen en de juiste afwerking van de installatie, zoals eindafwerkingen, glastape en waarschuwingsetiketten.
Services
 • Technische ontwerpdiensten
 • Materiaalinkoop en -vervaardiging
 • Services op locatie
 • Services na installatie

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Betrouwbaar systeem voor vorstbehveiliging van leidingen

Een leiding met heat-tracing vervangt de warmte die door de isolatie verloren gaat om de leiding- en vloeistoftemperaturen boven het vriespunt te houden. Heat-tracing is dus van essentieel belang voor de vorstbeveiliging van leidingen waarvan verwacht wordt dat ze gedurende langere perioden stilstaande vloeistoffen zullen bevatten.

nVent RAYCHEM zelfregelende systemen worden door veel ingenieurs over de hele wereld in projectspecificaties gespecifieerd en genieten de voorkeur van veel installatiebedrijven in verband met hun gebruiksvriendelijkheid.

Toonaangevende services voor warmtebeheersystemen

Een correct ontworpen warmtebeheersysteem is gecompliceerd. Laat onze heat-trace deskundigen u kant-en-klare oplossingen en projectmanagement bieden tijdens alle fases van uw project voor het aanbrengen van heat-tracing in de leidingen, om ervoor te zorgen dat u op schema blijft en dat u kunt beschikken over een optimaal heat-trace systeem dat u veel zorgeloze bedrijfsuren zal bezorgen

Wereldwijde ervaring

nVent Thermal Management is een wereldwijde organisatie met een complete lijn heat-tracing systemen, superieure technische ondersteuning, beproefde strategieën voor projectuitvoering, en hoge veiligheidsnormen, waardoor we de ideale partner zijn voor onze klanten overal ter wereld. Ze kunnen een beroep doen op onze expertise, producten en services om te voorzien in hun behoeften op het gebied van warmtebeheersystemen.

Zelfregelende technologie

nVent RAYCHEM zelfregelende elektrische heat-trace kabels passen automatisch hun vermogensafgifte aan om te compenseren voor temperatuurveranderingen in de leiding. Deze kabels:


RAYCHEM verwarmingskabels:

Self-Regulating

 • kunnen worden gebruikt voor complexe leidingen, kunststof leidingen en voor leidingen met/zonder stoomreiniging;
 • bieden maximale ontwerpflexibiliteit en betrouwbaarheid voor heat-tracing toepassingen met leidinglengtes van maximaal 250 meter en behoud van temperaturen tot 150°C;
 • zorgen voor uniformere leidingtemperaturen;
 • zijn fundamenteel veilig met hun onvoorwaardelijke T-classificaties;
 • kunnen op locatie op lengte worden ingekort;
 • kunnen worden overlapt bij afsluitkleppen, flenzen en instrumenten voor een gemakkelijke installatie;
 • behoeven geen warmwerkvergunning;
 • zijn voorzien van high-tech installatiekits van RAYCHEM die eenvoudig te installeren zijn

Vermogensbeperkende technologie

RAYCHEM vermogensbeperkende systemen voor vorstbeveiliging van leidingen leveren hogere vermogensafgiftes bij hogere temperaturen dan zelfregelende systemen en kunnen worden blootgesteld aan hogere temperaturen.


RAYCHEM vermogensbeperkende kabels

Power-Limiting

 • voor leidinglengtes van maximaal 250 meter;
 • voor behoud van temperaturen van maximaal 230°C;
 • kunnen worden gebruikt bij spanningen tot 480 V;
 • kunnen op lengte worden ingekort;
 • passen de vermogensafgifte aan, afhankelijk van de leidingtemperatuur;
 • kunnen worden overlapt voor een eenvoudige installatie;
 • zijn voorzien van installatiekits van RAYCHEM die eenvoudig zijn te installeren en behoeven geen warmwerk-vergunningen;
 • behoeven geen RTV-siliconen die gevaarlijk kunnen zijn tijdens de installatie.

RAYCHEM polymeergeïsoleerde technologie

Seriële polymeergeïsoleerde (PI) verwarmingssystemen

 • RAYCHEM seriële polymeergeïsoleerde (PI) verwarmingssystemen zijn bijzonder geschikt voor langere verwarmingscircuits (van bijv. > 250 m)
 • Voor constante temperaturen van maximaal 260°C en afwisselende blootstellingstemperaturen van maximaal 300°C.
 • Afhankelijk van de toepassing vereisen ze over het algemeen meer geavanceerde regelsystemen.

Mineraalgeïsoleerde (MI) technologie

nVent PYROTENAX seriële, mineraalgeïsoleerde (MI) verwarmingssystemen worden aanbevolen voor toepassingen met hoge temperaturen van maximaal 800°C. Ze zijn geschikt voor de meest hardvochtige industriële omstandigheden en worden geleverd in een selectie constructies die ieder leverbaar zijn met een volledig assortiment compatibele componenten en toebehoren.


PYROTENAX mineraalgeïsoleerde kabels

MI-Cable

 • leveren een vermogensafgifte van maximaal 200 W/m;
 • zijn afgewerkt ter vergemakkelijking van de installatie;
 • zijn goedgekeurd voor gebruik in ongevaarlijke en gevaarlijke omgevingen;
 • kunnen worden gebruikt bij spanningen tot 600 V;
 • zijn bijzonder geschikt voor hardvochtige omgevingen;
 • bieden een maximum toepassingstemperatuur van 550°C en een maximum blootstellingstemperatuur van 650°C;
 • kunnen op speciaal verzoek geschikt worden gemaakt voor hogere temperaturen.

Parallelle technologie met constant vermogen

RAYCHEM parallelle verwarmingssystemen met een constant vermogen bieden een economisch alternatief, terwijl de voordelen van op lengte ingekorte kabels behouden blijven. Door de constante vermogensafgifte, kan worden volstaan met kleinere stroombrekers dan voor zelfregelende verwarmingssystemen.

 • Voor leidinglengtes van maximaal 200 meter.
 • voor behoud van temperaturen van maximaal 200°C;

Afhankelijk van de toepassing vereisen ze over het algemeen meer geavanceerde regelsystemen.


Geavanceerde regelsystemen

Onze geavanceerde regelsystemen van RAYCHEM bieden state-of-the-art regeloplossingen exclusief ontworpen voor gebruik met systemen voor vorstbeveiliging van leidingen.


RAYCHEM controle- en regelproducten
 • omvatten elektronische en mechanische thermostaten voor eenvoudige aan-/uitschakeling;
 • kunnen omgevingstemperaturen detecteren en zijn bedoeld voor de regeling van individuele circuits of kunnen worden gebruikt voor de regeling van stroomverdelingssystemen voor heat-tracing (HTPG) die een aantal kritieke circuits zullen activeren;
 • omvatten verfijnde NGC regeleenheden voor de controle van de circuitprestaties en -integriteit, en aardsluitstroom en -beveiliging.

Zo regelen en controleren we uw systeem voor vorstbeveiliging van leidingen
 • Verspreide systemen – Dit is een paneelsysteem met meerdere circuits die strategisch rondom een fabriek zijn geplaatst voor de verzameling van EHT circuits. De strategische locaties van deze panelen helpen de totaalkosten van het systeem terug te brengen door de kabellengtes in te korten. Dit zal de spanningsval en materiaalvereisten van het project terugbrengen.
 • Gecentraliseerde systemen – Voor dit systeem wordt een centraal regel- en controlepunt gebruikt, waarmee een hele groep heat-tracing circuits geregeld kan worden. Deze systemen zijn ideaal als de activering van een systeem met meerdere circuits vanaf één locatie vereist is.
 • Lokale systemen - Dit systeem is speciaal bedoeld voor een enkel circuit dat zich ergens in de buurt van de stroomverbinding voor heat-tracing bevindt. Deze apparaten kunnen het heat-trace systeem regelen en controleren op grond van de omgevingstemperatuur van de desbetreffende locatie.

Geoptimaliseerd warmtebeheersysteem verlaagt kosten bij een ethanolproductiefaciliteit
Grootste uitdagingen
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport Ethanol is een green-field productiefaciliteit met een productie van 150 miljoen liter ethanol per jaar. Een aantal van de uitdagingen op het gebied van heat-tracing waarmee zij te maken hebben, zijn vorstbeveiliging van waterleidingen, tankverwarming, en temperatuurbehoud van leidingen voor stroop, silage en bijtende stoffen.

Oplossing

Voor dit project heeft nVent Thermal Management de benodigde heat-trace systemen en regel- en controleoplossingen volledig ontworpen, en de materialen ingekocht en geïnstalleerd om te voldoen aan de verschillende toepassingsvereisten, en tegelijkertijd de totaalkosten van het warmtebeheersysteem terug te brengen.

Producten:

De nVent RAYCHEM regel- en controleoplossingen zijn als volgt samengesteld: Voor bepaalde toepassingen voor vorstbeveiliging en behoud van een breed temperatuurbereik, hebben we RAYCHEM 200NG met proportionele regeling van de omgevingstemperatuur (PASC) gebruikt. Met PASC wordt het vermogen van heat-tracing geproportioneerd op grond van de omgevingstemperatuur.

Voor vorstbeveiliging van de waterleidingen en voor tankverwarming, hebben we een combinatie van de RAYCHEM 920 en het lokale regelsysteem HTPG geselecteerd voor de regeling en controle van bepaalde circuits op afstand. Deze bevonden zich op een afstand van respectievelijk 243 en 137 meter van de gecentraliseerde bedieningspanelen en zouden 2/0 stroomkabels vereist hebben om de spanningsval te beperken.

Voor kritieke toepassingen voor temperatuurbehoud hebben we gekozen voor de RAYCHEM 200NI met regeling van de leidingtemperatuur. Teneinde de kosten van de RTD bekabeling terug te brengen, hebben we de RAYCHEM verbindingstechnologie voor vermogenslijnen (PLI) en intelligente eindafwerkingen (SES) gebruikt voor de overdracht van temperatuur- en continuïteitsgegevens via de geleiders van de verwarmingskabel.

Voordelen:

Met gebruik van het PASC-algoritme waren we in staat de bedrijfskosten met 75% te verlagen ten opzichte van die van het conventionele regelsysteem met omgevingssensoren. Met gebruik van een lokaal regelsysteem hebben we ook de conduit- en bekabelingskosten enorm weten terug te brengen. Het gebruik van de PLI technologie heeft de kosten van de RTD bekabeling naar schatting met $ 40.000 verlaagd.

Verwante producten

Connection and Protection