nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management wordt nVent
- een frisse start voor innovatie

Uw vertrouwde merken RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX en TraceTek maken nu deel uit van nVent Thermal Management.

De nieuwe website nVent.com is in ontwikkeling en wordt in januari 2019 gelanceerd. Tot die tijd kunt u voor al uw informatie terecht op onze huidige website.

Voor meer informatie over nVent:
Download persbericht
Bezoek nVent.com
(momenteel alleen in het Engels)
Weergeven op industrie: Weergeven op toepassing:
Automated People Mover-systeem (APM) bij Beijing Airport
Grootste uitdagingen

Shuttle.jpgIn koude klimaten moeten de bewegende oppervlakken van Automated People Mover-systemen (APM), zoals lopende banden, stroom- en signaalkabels, schakelaars en draaitafels, ijsvrij gehouden worden voor een veilige werking.

Bij Beijing Capital International Airport moesten de lopende banden en bijbehorende bewegende oppervlakken van een nieuw APM-systeem sneeuw- en ijsvrij gehouden worden. Het APM-systeem maakte deel uit van een omvangrijk uitbreidingsplan in voorbereiding op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing, China.

Oplossing

Pentair Thermal Management kan heat-tracing systemen ontwikkelen om te voorzien in de meest unieke aspecten van toepassingen voor ijsvrij maken, inclusief ingebouwde lopende banden en nauwe spleetoppervlakken en configuratiegebieden, zoals vaak het geval is bij rails, schakelaars en draaitafels.

Als hoofdaannemer voor de autoriteiten van Beijing Capital International Airport, schakelde Bombardier Transportation Pentair Thermal Management in voor de ontwikkeling, het ontwerp en de levering van producten voor een geïntegreerd heat-tracing systeem voor een nieuwe APM. Het systeem is ontworpen en gebaseerd op de verwachte warmtevereisten en thermische profilering van het bewegende oppervlak van de lopende band.

Pentair Thermal Management voerde een eindige elementenanalyse (EEA) uit om de warmtevereisten en de ontdooi-eigenschappen onder verschillende omstandigheden te voorspellen. In totaal werden 7 casestudy's ingediend met gebruik van gegevens van de gemiddelde sneeuwval en temperatuur in Beijing de afgelopen 100 jaar. Deze informatie is gebruikt om bedrijfsfilosofieën voor de klant te bepalen en invoeren, die het meest geschikte en energie-efficiënte verwarmingssysteem mogelijk maakten.

Projecten van dit type brengen een aantal specifieke uitdagingen met zich mee:

 • De extreem lange bewegende oppervlakken die gepaard gaan met de lopende banden    
 • Nauwe ruimtes    
 • Unieke configuraties die gepaard gaan met stroomrails, schakelpunten en draaitafels

Pentair Thermal Management levert een eindontwerp van het systeem waar verschillende heat-tracing technologieën in zijn verwerkt om deze problemen te ondervangen.

Producten

De grootste uitdaging voor de ontwikkeling van het nieuwe APM-systeem voor Beijing Airport was het ontwerp van het skin-effect heat-tracing systeem voor de desbetreffende lopende banden. Dankzij de ontwikkeling en het gebruik van gespecialiseerde samenstellende delen, was Pentair Thermal Management in staat een systeem te ontwerpen met lange ononderbroken circuits met een gemiddelde lengte van 1000 m. Andere unieke componenten en samenstellen zijn specifiek voor dit project ontworpen, zodat ze compatibel zijn met de indelingen van de stroomrails, schakelpunten en draaitafels.

Voordelen

Dankzij een grondige analyse en ontwerp van het ontdooisysteem, heeft Pentair Thermal Management een kosteneffectieve en uiterst betrouwbare totaaloplossing kunnen creëren.  Voor het ontdooisysteem zijn de beste heat-tracing technologie en op maat gemaakte componenten en samenstellen voor deze toepassing gebruikt.

Brandstoflekdetectie voor opslagtanks voor ruwe olie bij Franse raffinaderij
Grootste uitdagingen

Een raffinaderij in Frankrijk zocht een systeem dat in staat was verborgen lekken onder vier tanks met ruwe olie snel te detecteren. Ongedetecteerde lekken onder olieopslagtanks vormen een grote bedreiging voor de operationele veiligheid bij olieopslaginstallaties en kunnen rampzalige gevolgen hebben.

Oplossing

De raffinaderij zocht een gespecialiseerde detectiekabel die de aanwezigheid van vloeibare koolwaterstofbrandstoffen op ieder punt over de gehele lengte snel zou kunnen detecteren, en die niet zou reageren op de aanwezigheid van water.

Producten

Pentair Thermal Management installeerde de TraceTek TT5000 detectiekabel voor olie en brandstoffen bij de raffinaderij. De opslagtanks voor ruwe olie van raffinaderij Notre Dame de Gravenchon zijn nu alle vier voorzien van TT5000 kabel begraven onder de tanks. De kabels zijn bevestigd aan de TraceTek Sensor Interface Module om continu olielekken te detecteren en lokaliseren.

Voordelen

Het TraceTek systeem van Pentair Thermal Management staat altijd paraat om de gebruikers voor eventuele olielekken te waarschuwen. Op die manier kan de raffinaderij lekken sneller detecteren en krijgt het responsteam de tijd om te reageren voordat de situatie kritiek wordt. Het systeem beschermt de operationele veiligheid bij de olieopslaginstallatie en beschermt tegen potentieel rampzalige situaties.

Expertise in heat-tracing systemen voor de overslag van ruwe olie stelt debiet bij raffinaderij in Californië, VS, veilig
Grootste uitdagingen

Raffinaderij Tesoro in Martinez, Californië, VS, moest haar pompstation en overslaglijnen in Amorco Wharf voorzien van heat-tracing om de stroom ruwe olie vanaf haar loswal naar een aantal opslagtanks zeker te stellen. Er bestonden geen gedetailleerde technische tekeningen voor de heat-tracing en het project bleek zeer ingewikkeld te zijn door de gecompliceerde afsluitkleppen bij het pompstation. De klant had een krappe deadline en nam daarom contact op met Pentair Thermal Management.

Oplossing

Door de vele verschillende leidingmaten, het grote aantal verschillende afsluitkleppen en de strikte vereisten voor temperatuurbehoud, vereiste het heat-tracing ontwerp creatieve oplossingen en flexibiliteit om het best te voorzien in de behoeften van de klant. Ingenieurs van Pentair Thermal Management bezochten de raffinaderij en maakten een ontwerp op locatie door de leidingafmetingen op te nemen en het heat-tracing systeem op locatie te ontwerpen. Ze werkten samen met het personeel van de plaatselijke raffinaderij om te bepalen welke aanbevelingen voor stroomverdelingssystemen, stroompunten, regel- en controleoplossingen en heat-trace kabel nodig waren.

Producten

Dankzij onze ervaring met de overslag van ruwe olie en zeevaarttoepassingen waren we in staat raffinaderij Tesoro een tijdige en kosteneffectieve oplossing te bieden. Voor alle leidingen is de Raychem XTV zelfregelende heat-trace kabel gespecificeerd om de installatiekosten tot een minimum terug te brengen en ervoor te zorgen dat werd voldaan aan de vereisten op het gebied van temperatuurbehoud.  Raychem 920 regel- en controlepanelen zijn gecombineerd met transformatoren en een stroomverdelingssysteem in een onafhankelijke behuizing om de installatietijd en -kosten op locatie terug te brengen.

Voordelen

De installatie is voltooid overeenkomstig de Tracer veiligheidsnormen, wat heeft geleid tot een veiligheidsscore van 100% voor het project. Behalve de kwaliteitsinstallatie van het heat-tracing systeem door ervaren vaklui, ontving Tesoro een warmeleidinggarantie (warm pipe warranty) als kwaliteitsgarantie van de installatie. Ervaring, creativiteit en flexibiliteit stonden centraal in de voltooiing van dit project voor raffinaderij Tesoro. Gebruik deze eigenschappen en capaciteiten bij de volgende opdracht.

Geoptimaliseerd warmtebeheersysteem stelt veilige zwaveloverslag bij grote vloeibaar-aardgasfabriek veilig
Grootste uitdagingen

Het warmtebeheersysteem van de leiding voor zwaveloverslag van Qatargas bracht de volgende uitdagingen met zich mee:

 • een krap temperatuurbereik van 125ºC tot 145ºC voor gesmolten zwavel met een instelpunt van 135ºC over de gehele lengte van de pijpleiding;
 • een grote zwavelleiding in de open lucht met een aanmerkelijk gewicht, meerdere stroomroutes, en verticale expansielussen iedere 150 meter;
de capaciteit om gestold zwavel opnieuw te verhitten en smelten zonder oververhitting of overexpansie te veroorzaken; een redundant verwarmingssysteem dat de pijpleiding volledig zou beslaan.

Oplossing

Het vermogen van Pentair Thermal Management om meerdere technologieën te ontwikkelen en integreren in combinatie met zijn expertise op het gebied van de constructie en inbedrijfstelling van warmtebeheersystemen heeft geleid tot een veilige, betrouwbare en efficiënte zwavelleiding met elektrische heat-tracing van wereldklasse.

Producten

Om in de behoeften voor deze toepassing te voorzien, gebruikte Pentair Thermal Management een warmtebeheersysteem met de volgende eigenschappen:

 • een inherent veilig Raychem skin-effect heat-tracing systeem met hoge blootstellingstemperaturen en een efficiënte warmteoverdracht naar de leiding;
 • een zeer geavanceerd Raychem regel- en controlesysteem met vacuümschakelaars;
 • een eindige elementanalyse om het temperatuurprofiel van zwavel over de dwarsdoorsnede van de leiding te bepalen;
 • een op vezeloptische techniek gebaseerd, verspreid temperatuurmeetsysteem dat een dynamisch temperatuurprofiel van iedere meter pijpleiding met een nauwkeurigheid van 1ºC over de gehele lengte biedt;
 • een mechanisme voor warmteoverdracht met meerdere stroombronnen, waarin 7% van het geïnstalleerde vermogen voor normale bedrijfsomstandigheden wordt gebruikt en 100% van het geïnstalleerde vermogen voor omstandigheden voor opnieuw verhitten/smelten;
 • een thermisch isolatiesysteem met meerdere lagen: een bij hoge temperatuur uitgezette binnenlaag, een dragende buitenlaag van schuim met gesloten cel, en een UV-bestendige buitenmantel;
 • een volledige verzorging van materiaalinkoop, projectmanagement, constructie en inbedrijfstelling van de pijpleiding.

Voordelen

Een warmtebeheersysteem van Pentair Thermal Management bood de volgende voordelen voor de leiding voor zwaveloverslag van Qatargas:

 • Het Raychem STS skin-effect heat-tracing systeem bracht het aantal circuits terug tot een minimum en heeft ook geleid tot een betere warmteoverdracht en een laag temperatuurdifferentiaal tussen de leiding en de kabelbekleding, wat leidt tot een veiliger ontwerp.
 • De eindige elementanalyse en Raychem regel- en controleoplossing zorgde ervoor dat de zwaveltemperaturen zich onder normale bedrijfsomstandigheden niet buiten het krappe bereik van de regeltemperatuur begaven.
 • Het verspreide, vezeloptische systeem voor temperatuurmeting verzorgde een continue controle van de temperatuur over de gehele lengte van de leiding. Op die manier kon tijdens het proces van het hersmelten plaatselijke oververhitting over de gehele lengte van de leiding worden gelokaliseerd, waardoor een te hoge druk gegenereerd door smeltend zwavel kon worden voorkomen.
 • Mechanismen voor warmteoverdracht met meerdere stroombronnen en isolatiesystemen met meerdere lagen hebben niet alleen geleid tot een optimalisatie van de totale bedrijfskosten van het systeem, maar ook een bijdrage geleverd aan kortstondiger hersmelten.
 • Door de volledige verantwoordelijkheid voor het warmtebeheersysteem op zich te nemen, heeft Pentair Thermal Management ervoor gezorgd dat het project op tijd en naar tevredenheid van de klant klaar was.

Geoptimaliseerd warmtebeheersysteem verlaagt kosten bij een ethanolproductiefaciliteit
Grootste uitdagingen

BP-Ethanol.jpgBridgeport Ethanol is een green-field productiefaciliteit in Nebraska, VS, met een productie van 150 miljoen liter ethanol per jaar. Hun heat-tracing toepassing moest worden aangepast, zodat die zou beschikken over bevriezingsbeveiliging voor waterleidingen, tankverwarming, en behoud van procestemperaturen in leidingen voor stroop, silage en bijtende stoffen. In mei 2008 schakelden ze de hulp in van het Tracer Turnkey Solutions Team van Pentair Thermal Management.

Oplossing

Het Tracer Turnkey Solutions Team verzorgde de volledige ontwikkeling, verwerving en installatie van de warmtebeheersystemen die nodig waren bij Bridgeport Ethanol. Het team paste een complex en divers assortiment Raychem regel- en controleoplossingen toe om het aantal benodigde circuits terug te brengen tot 35. Op die manier wist het team de totaalkosten van het warmtebeheersysteem bij Bridgeport Ethanol te verlagen.

Producten

Tot de gebruikte producten behoorde ook een Raychem 200NG met proportionele regeling van de omgevingstemperatuur (PASC) voor toepassingen voor bevriezingsbeveiliging van waterleidingen en behoud van een breed temperatuurbereik. Met PASC wordt het vermogen van heat-tracing geproportioneerd op grond van de omgevingstemperatuur.

Het Tracer Turnkey Solutions Team selecteerde ook een combinatie van een Raychem 920 en lokaal regelsysteem HTPG voor de regeling en controle van circuits voor tankverwarming en bevriezingsbeveiliging van waterleidingen op afstand. Deze gebieden bevonden zich op een afstand van respectievelijk 243 en 137 meter van de gecentraliseerde bedieningspanelen en zouden 2/0 stroomkabels vereist hebben om de spanningsval te beperken.

Bovendien koos het team voor de Raychem 200NI met regelthermostaat voor de leidingtemperatuur voor kritieke toepassingen voor temperatuurbehoud. Teneinde de kosten van de RTD bekabeling terug te brengen, hebben we de Raychem verbindingstechnologie voor vermogenslijnen (PLI) en intelligente eindafwerkingen (SES) gebruikt voor de overdracht van temperatuur- en continuïteitsgegevens via de geleiders van de verwarmingskabel.

Voordelen

Het project is in november 2008 tot een goed einde gebracht. Met gebruik van het PASC-algoritme wist het Tracer Turnkey Solutions Team de bedrijfskosten van Bridgeport Ethanol met 75 procent te verlagen t.o.v. het standaard regelsysteem met omgevingssensoren. De leiding- en bedradingskosten werden ook aanmerkelijk teruggebracht met gebruik van een plaatselijk regelsysteem en het gebruik van de Raychem verbindingstechnologie voor vermogenslijnen (PLI) elimineerde de geschatte kosten van de RTD bekabeling van $ 40.000.

Lekdetectiekabel helpt met de bescherming van het Cabinet War Rooms Museum in Londen
Grootste uitdagingen

De Cabinet War Rooms bevinden zich in de kelder van het gebouw van het ministerie van financiën op Parliament Square in Londen, vanwaar Winston Churchill zijn oorlogsinspanningen aanvoerde. Nu is het een museum met onvervangbare artefacten en exposities uit die tijd. Tijdens de recente hermeubilering van het ministerie van financiën realiseerde het management van de instelling zich dat een ongedetecteerd waterlek een groot deel van de historische inhoud zou kunnen beschadigen of zelfs vernietigen.

Oplossing

Pentair Thermal Management adviseerde een systeem voor de Cabinet War Rooms dat in staat is de toetreding van water snel te detecteren, lokaliseren en de manager van de instelling ervan op de hoogte te brengen.

Producten

Pentair Thermal Management installeerde een TraceTek lekdetectiesysteem met meer dan 2,3 km TraceTek TT1000 detectiekabel voor de detectie van water en Sensor Interface Modules en Master Modules, die ieder 150 m detectiekabel kunnen bewaken. De modules zijn via een RS485-netwerk aangesloten op het gebouwbeheersysteem. Als water wordt gedetecteerd, geven de TraceTek Sensor Interface Modules een alarm af en de locatie van het lek weer.

Voordelen

Het TraceTek bewakingssysteem van Pentair Thermal Management stelt het museum in staat snel herstelmaatregelen te treffen om de exposities te beschermen. Het lekdetectienetwerk is speciaal dusdanig ontworpen dat het flexibel genoeg is om te worden uitgebreid naar andere gebieden in de geplande gefaseerde uitbreiding.

Luxe privéwoningen in Charters Ascot
Het project

Charters Ascot, UK, is een ontwikkeling van luxe privéwoningen op het erf van een landhuis. De vereiste was de levering van vloerverwarming, een secundaire verwarming voor de leefruimtes in aanvulling op de primaire luchtverwarming/airconditioning, en die volledig integreren in het gebouwbeheersysteem. Een andere vereiste was de levering van verwarming in de badkamers.

Grootste uitdagingen

Een energiezuinig, eenvoudig te installeren oplossing vinden, die de vloerhoogte tot een minimum zou beperken. Een oplossing voor natte ruimtes, en systemen die in het gebouwbeheersysteem konden worden geïntegreerd in alle ruimtes.

Oplossing

T2Red verwarmingskabels en T2Reflecta isolatieplaten boden de juiste combinatie van comfort - gelijkmatige warmteverdeling over het gehele vloeroppervlak - flexibiliteit voor verdere kamerdecoratie en een korte installatietijd. Het vloerverwarmingssysteem is in het gebouwbeheersysteem geïntegreerd en dus waren geen aparte regelaars nodig. Het gebruiksgemak van de T2Reflecta ondervloerverwarming bracht een aanzienlijk kortere installatietijd en een verlaging van de kosten voor de aannemers op locatie met zich mee.

Producten

2000 m T2Red zelfregelende kabel en T2Reflecta isolatieplaten
326 T2QuickNet matten (90 W/m² en 160 W/m²)

Pentair Thermal Management installeert elektrisch heat-tracing systeem bij raffinaderij Tesoro Golden Eagle
Grootste uitdagingen

Tesoro.jpgRaffinaderij Tesoro in Martinez, Californië, VS, moest haar pompstation en overslaglijnen in Amorco Wharf voorzien van heat-tracing om de stroom ruwe olie vanaf haar loswal naar een aantal opslagtanks zeker te stellen. Gedetailleerde constructietekeningen voor heat-tracing bestonden niet en de gecompliceerde afsluitkleppen bij het pompstation vormden een uitdaging. De klant had een krappe deadline, dus werd contact opgenomen met het Tracer Turnkey Services Team van Pentair Thermal Management.

Oplossing

Door de vele verschillende leidingmaten, het grote aantal verschillende afsluitkleppen en de strikte vereisten voor temperatuurbehoud, vereiste het heat-tracing ontwerp creatieve oplossingen en flexibiliteit om het best te voorzien in de behoeften van de klant. Ingenieurs van Pentair Thermal Management bezochten de raffinaderij en maakten een ontwerp op locatie door de leidingafmetingen op te nemen en het heat-tracing systeem op locatie te ontwerpen. Ze werkten samen met het personeel van de plaatselijke raffinaderij om te bepalen welke aanbevelingen voor de vereisten voor stroomverdeling, stroompunten, regel- en controleoplossingen en heat-tracing kabel nodig waren.

Producten

Dankzij de rijke ervaring van Pentair Thermal Management met de overslag van ruwe olie en zeevaarttoepassingen was het team in staat raffinaderij Tesoro een tijdige en kosteneffectieve oplossing te bieden. Het team installeerde 2.130 m zelfregelende verwarmingskabel en 40 regelcircuits. Voor alle leidingen is de Raychem XTV zelfregelende kabel gespecificeerd om de installatiekosten tot een minimum terug te brengen en ervoor te zorgen dat de gespecificeerde temperaturen behouden bleven.
Bovendien zijn Raychem 920 regel- en controlepanelen gecombineerd met transformatoren en stroomverdelingspanelen in een onafhankelijke behuizing om de installatietijd en -kosten op locatie te reduceren.

Voordelen

De installatie is in oktober 2007 voltooid overeenkomstig de strenge veiligheidsnormen, wat heeft geleid tot een veiligheidsscore van 100% voor het project. Dankzij de succesvolle installatie van het nieuwe heat-tracing systeem kon raffinaderij Tesoro probleemloos ruwe olie van het pompstation in Amorco Wharf naar de opslagtanks pompen. Tesoro ontving ook de warmeleidinggarantie (warm pipe warranty) van Pentair Thermal Management als kwaliteitsgarantie van de installatie.

Pentair Thermal Management installeert elektrische verwarmingsoplossing voor offshore toepassing voor flow assurance bij Maari Field
Grootste uitdagingen

Maari.jpgIn maart 2006 werd Pentair Thermal Management ingeschakeld om een elektrisch heat-tracing systeem te installeren in een offshore olieproductiefaciliteit in Maari Field aan de kust van Nieuw Zeeland. De klant had problemen met een wasophoping in de productiebuizen van vijf verschillende bronnen, die de oliestroom van het reservoir naar het platform belemmerde.
Het team van Pentair kreeg te maken met een beperkte installatieruimte tussen de productiebuis en de mantel, waardoor een unieke oplossing nodig was om het systeem door de productiebuis te laten lopen. Een andere uitdaging waar het team mee te maken kreeg, was het minimaliseren van het oppervlaktebeslag van het platform ten opzichte van de stroomtoevoer en de bijbehorende systeembedieningen.

Oplossing

Voor vergelijkbare toepassingen voor het terugbrengen van de wasophoping, gebruikt Pentair Thermal Management normaal gesproken verwarmingen die aan de buitenkant van de productiebuis bevestigd zijn, zoals PetroTrace DHSX™ of PetroTrace MI productlijnen. Door de projectspecifieke beperkingen en restricties bij Maari Field waren die technologieën echter moeilijk te gebruiken. Om dit te ondervangen, ontwikkelde het team van Pentair een unieke oplossing waarvoor gebruik werd gemaakt van de STS-technologie, hetgeen leidde tot de eerste toepassing aller tijden van een skin-effect heat-tracing systeem voor boorgaten. Het team combineerde de systemen met een gemeenschappelijk stroom- en regelschema, en bracht de noodzaak van verschillende grote inrichten boven de grond tot een minimum terug.

Producten

Voor de PetroTrace STSi skin-effect heat-tracing systemen bij Maari Field werd een STS™-draad gebruikt die in een spiraalbuis gevuld met een diëlektrische vloeistof werd aangebracht. Vervolgens werd de draad in een offshore productiebuis aangebracht om de gehele lengte van de boorput te verwarmen en het debiet te behouden dat nodig was om wasophoping te voorkomen.
De PetroTrace STSi verwarmingen die in de boorputten zijn aangebracht genereerden vermogensafgiften van max. 150 W/m voor in totaal max. 315 kW per boorput. Om de warmteoverdracht te maximaliseren, installeerde het team de verwarmingen in de productiebuis. De succesvolle ontwikkeling van dit veld was grotendeels te danken aan de efficiënte warmteoverdracht van het STS-systeem, waardoor werd voorkomen dat de ruwe olie een temperatuur bereikte waarbij was werd gevormd, zelfs als het verschil tussen de temperatuur van het reservoir en de temperatuur waarbij was wordt gevormd maar 3°C was.

Voordelen

De nieuwe PetroTrace STSi skin-effect heat-tracing systemen bij Maari Field werden in juli 2009 tot een succesvol einde gebracht. De projectspecifieke oplossing is betrouwbaar gebleken en leverde een realistisch rendement op de investering, doordat de wasophoping in de productbuis van het boorgat werd teruggebracht en een constante oliestroom van het reservoir naar boven behouden bleef.

Pentair Thermal Management installeert tankisolatiesysteem voor Disneyland Resort
Grootste uitdagingen

Trac-Loc.jpgPentair Thermal Management werd aangenomen voor de installatie van het Trac-Loc tankisolatiesysteem op een opslagtank voor thermische energie (TES), gebouwd door Chicago Bridge & Iron bij het Disneyland Resort in Anaheim, Californië, V.S. De tank is van essentieel belang voor de activiteiten van het park en moest daarom een geavanceerde thermische werking en een esthetisch aangenaam ontwerp hebben, aangezien de tank zich in de buurt van het park en privéhotels bevindt.

Oplossing

Pentair Thermal Management had weinig ruimte om te werken, maar zorgde ervoor dat de activiteiten van het park niet werden onderbroken en dat de gasten geen hinder ondervonden tijdens de isolatie van de 17,7 meter hoge tank met een oppervlakte van ongeveer 1.720 vierkante meter. Bovendien leefden ze de strenge veiligheidsnormen nauwlettend na in verband met de nabije aanwezigheid van vele gasten tijdens het 5 weken durende project.

Producten

De neutraal gekleurde TES-tank van Disneyland met een compleet nieuw isolatiesysteem gaat keurig op in zijn omgeving en koelt bijna 7,5 miljoen liter water in daluren. Het gekoelde water wordt vervolgens overdag door de omliggende gebouwen van het Disneyland Resort gebruikt voor de HVAC systemen.

Voordelen

Dankzij de installatie van het Trac-Loc systeem kan de tank het omliggende gebied effectiever en goedkoper van dienst zijn. Bovendien wordt de tank beschermd tegen warmte, waardoor de energiebesparingen oplopen tot ongeveer 3,3 miljoen kWh per jaar.

"Het Walt Disney Imagineering team motiveerde ons om zoveel mogelijk kennis op te doen van de details, van de toekenning van het project tot de voltooiing op locatie. Deze tank zal een grote rol spelen in de dagelijkse activiteiten van Disneyland. We vertrouwen erop dat we de uitdagingen van dit project hebben ondervangen met de hoogste veiligheidsnormen, een gedetailleerde planning en kwaliteitsborging van de installatie. - Blake Heger, Project Manager

Pentair Thermal Management installeert verwarmingsoplossing in het Rolex-gebouw in Londen
Grootste uitdagingen

Pentair Thermal Management werd ingeschakeld om een aantal verwarmingsoplossingen aan te brengen in het nieuwe Rolex-gebouw in Londen, Engeland. Rolex wilde de verwarming omzetten in een eenvoudiger, goedkoper systeem met een enkele leiding dat minder onderhoud behoefde.

Oplossing

Pentair Thermal Management leverde warmwaterservices met gebruik van het Raychem HWAT systeem voor behoud van de warmwatertemperatuur met een enkele leiding.

Producten

Pentair Thermal Management installeerde meer dan 400 meter kabel om helemaal tot de plaats van gebruik warm water te leveren, 600 meter WinterGard kabel voor vorstbeveiliging van leidingen, en RayClic verbindingssystemen om te voorkomen dat de koudwaterleidingen zouden bevriezen.

Bovendien heet de schitterende tegelvloer in de ontvangsthal bezoekers nu welkom met een omgevingstemperatuur van Raychem vloerverwarmingssystemen, met de installatie van bijna 50 vierkante meter T2QuickNet.

Voordelen

Door een afname in leidingwerk was meer ruimte vrij voor de enkele leiding en isolatie, waardoor een dikkere isolatie over het systeem kon worden gebruikt om de efficiëntie te vergroten. De totaal geschatte energiebesparingen voor dit project zullen ongeveer 50-60% bedragen. Zelfs met de hogere eenheidskosten van elektriciteit lopen de besparingen voor de klant naar verwachting op tot 5-15%.

Het ontwerp, de levering en de installatie van de Raychem systemen werden verzorgd door Jointing Technologies, een distributiepartner van Pentair Thermal Management in zuid-oost Engeland. Het project werd in oktober 2010 voltooid.

Pentair Thermal Management installeert vloerverwarming bij Syon Park - Waldorf Astoria
Grootste uitdagingen

Het nieuw gebouwde Syon Park - Waldorf Astoria Hotel, in de buitenwijken van Londen, schakelde Pentair Thermal Management in voor de levering van vloerverwarmingsoplossingen voor het 5-sterren complex van 13.000 vierkante meter. Het hotel ligt op het terrein van het herenhuis van de hertog van Northumberland en is ruim 400 jaar de woning van de familie van de hertog geweest.

Oplossing

TTC heeft in het hotel Raychem Quicknet-160 vloerverwarmingsmatten geïnstalleerd, om warmte te geven onder de luxe marmeren en kalkstenen vloeren. TTC installeerde de Raychem vloerverwarmingssystemen ook in het luxe kuuroord van het hotel.

Producten

De Raychem systemen worden centraal geregeld via het gebouwbeheersysteem van het hotel, dat de vloerverwarming inschakelt als er iemand in de ruimte is. Deze technologie werd in 124 van de 151 gastenbadkamers geïnstalleerd.

Voordelen

Het hoofdgebied van het kuuroord is uitgerust met 350 vierkante meter T2QuickNet verwarmingsmatten, die zijn geïsoleerd met Raychem Isolecta isolatieplaten om warmteverliezen terug te brengen en de energie-efficiëntie met 20% te verhogen. 

Het project werd in oktober 2010 voltooid en gasten waren welkom in het hotel vanaf begin 2011.

Pentair Thermal Management levert warmtebeheersysteem uit één bron voor biodieselterminal in Canada
Grootste uitdagingen

Biodiesal-Canada-tank.jpgEen groot, wereldwijd gas- en oliebedrijf besloot de biodieselterminal in Winnipeg, Manitoba, Canada, uit te breiden voor de opslag van B100, een zuiver biodieselproduct. Aangezien biodiesel een hoger geleringspunt heeft dan gewone diesel, vereist die een exactere temperatuur.

Oplossing

Pentair Thermal Management leverde een volledig, kant-en-klaar warmtebeheersysteem voor de leidingen, evenals heat-tracing en isolatie van de tank. Het project werd beheerd vanuit het Kitchener Services kantoor in Canada en er werden hulpmiddelen en mankrachten gebruikt uit de servicecentra in Houston en Edmonton, Canada, om het project op tijd te kunnen voltooien.

Producten

Het project omvatte een gedetailleerd heat-tracing ontwerp in combinatie met isolatie van de B100 tank. In verband met de ontwerpflexibiliteit werden Raychem XTV verwarmingskabels gebruikt om een nauwkeurige temperatuur te behouden; voor de isolatie van de tank werd gebruikgemaakt van Tracer Trac-Loc, een isolatiesysteem met een verticale sluitnaad.

Oplossing

Het uitgebreide ontwerp kon eenvoudig worden geïntegreerd binnen het tijdsbestek van de klant en bood de benodigde accuratesse.

Pijpleidingen doorkruisen stranden op het eiland Mayotte, in Tanzania en aan de kust van Chili
Grootste uitdagingen

Als tankers hun lading ruwe olie of geraffineerde brandstoffen in kleine oliehavens en leidingwerken lossen, is dat gevaarlijk voor de gevoelige strand- en duingebieden die ze doorkruisen. Op dergelijke locaties, van het eiland Mayotte tot Tanzania en de kust van Chili zouden op SCADA gebaseerde lekdetectiesystemen ineffectief kunnen blijken omdat de leidingen nauw zijn en het debiet onregelmatig.

Oplossing

Voor milieugevoelige gebieden is een geavanceerder product nodig dat een lek direct kan detecteren en lokaliseren.

Producten

Het TraceTek TT5000 systeem voor de controle van pijpleidingen gebruikt een gespecialiseerde kabel voor de detectie van koolwaterstoflekken die in een gesleufde buis is begraven en zich in dezelfde geul bevindt als de pijpleiding. Het systeem wordt geïnstalleerd in circuits van 1 km om de gehele pijpleiding te controleren en lekken binnen 1 km in beide richtingen te lokaliseren.

Voordelen

Ieder circuit op het systeem heeft een bijbehorende Sensor Interface Module (SIM) en een netwerk van max. 128 SIM's kan worden teruggeleid naar het paneel met het alarm en de gebruikersinterface. Dit systeem kan langs enkelwandige stalen pijpen worden geïnstalleerd voor een langdurige controle en lekdetectie.

Raychem voert de toon aan met een gecombineerde temperatuur- en vochtsensor
Grootste uitdagingen

In de zomer van 1986 is bij CKW Ruopigen (Zwitserland) 300 m kabel voor het ontdooien van goten geïnstalleerd. Het doel van de klant was niet alleen een garantie voor het ontdooien van daken, maar ook een nauwkeurige bepaling van de operationele kosten van het systeem.

Oplossing

De installatie is onderverdeeld in twee systemen met ieder een andere regelmethode. Eén systeem werkte alleen met een temperatuursensor; het andere systeem met een temperatuur- en vochtsensor. Gedurende vier maanden werden de temperaturen en het stroomverbruik gemeten.

Producten

GM-2X ontdooikabel

Voordelen

Het elektriciteitsverbruik daalde met 78% toen het systeem met de temperatuur- en vochtsensor werkte, t.o.v. alleen de temperatuursensor.

Schoonheid en prestaties staan centraal in het tankisolatiesysteem voor de grootste TES-tank ter wereld
Grootste uitdagingen

Beauty-Performance-TES-tank.jpgChicago Bridge & Iron (CB&I) heeft de hoogste tank voor thermische energieopslag (TES) ter wereld geconstrueerd voor de Central Heating and Cooling Services Corporation van het Texas Medical Center (TECO).  De tank heeft een diameter van 30,48 m en en indrukwekkende hoogte van 45,72 m, en levert water voor tal van gebouwen in het medisch centrum van Texas in Houston. De grootste uitdaging was om de tank dusdanig te isoleren dat de enorme tank geen doorn in het oog was, maar de omliggende omgeving zelfs mooier maakte.

Oplossing

De klant deed zijn voordeel met onze benadering van warmtebeheersystemen. Pentair Thermal Management vervaardigde en construeerde het Tracer Trac-Loc panelensysteem voor tankisolatie met een uniek patroon waardoor de tank opging in zijn omgeving.

Producten en diensten

Ons Tracer Service Team vervaardigde en construeerde, op basis van het architectonische ontwerp van de klant, met succes een Trac-Loc systeem met een uniek patroon waardoor de tank opging in zijn omgeving. Het team coördineerde ook de gedetailleerde planning, transport en tijdsbestek voor het project; en installeerde met succes de panelen in verschillende kleuren langs de zijwand van de tank, waardoor de tank een uniek uiterlijk kreeg.

Voordelen

Het eindresultaat was een superieur systeem voor tankisolatie dat ook de omliggende omgeving mooier maakte.  Er waren geen stellages nodig waardoor de installatiekosten lager waren en het totale tijdsbestek korter was.

Snelle TraceTek brandstofdetectoren waarschuwen snel crisisteams
Grootste uitdagingen

Een raffinaderij in Frankrijk zocht een effectief systeem voor de detectie van koolwaterstoflekken voor hun brandstoftank dat operators direct zou waarschuwen en zou leiden tot een noodmaatregel in geval van een lek. Koolwaterstoflekken zijn bijzonder gevaarlijk als ze niet op tijd worden gedetecteerd.

Oplossing

Pentair Thermal Management bepaalde dat de raffinaderij een snelreagerende, hypergevoelige inrichting nodig had dat gelekte koolwaterstofbrandstof zou kunnen detecteren en niet zou reageren op water. Olie ligt vaak op het oppervlak van regenwater. Sensoren die snel lekken kunnen detecteren, zorgen ervoor dat aftapventielen snel worden gesloten, voordat brandstof in regenwaterafvoerleidingen of oppervlaktekanalen terechtkomt.

Producten

Pentair Thermal Management raadde TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors) aan: snel reagerende sondes voor de detectie van lekken van koolwaterstofbrandstoffen zo klein als een millimeter.

Voordelen

De sensoren van de inrichting laten binnen een paar seconden vanaf het eerste contact een alarm afgaan. De sondes worden gereset zodra het contact met de olie is verbroken, en brandstofresiduen zijn eenvoudig te verwijderen, waardoor de sondes eenvoudig opnieuw gebruikt kunnen worden.

TraceTek detecteert vocht en druppels die SCADA systemen zouden kunnen missen
Grootste uitdagingen

De druk van wettelijke voorschriften en milieuzorgen hebben ertoe geleid dat operators meer voorzorgsmaatregelen treffen in gebieden met hoge risico's om grote lekken te detecteren. Kleine lekken worden mogelijk niet gedetecteerd, omdat de conventioneel gebruikte, op SCADA gebaseerde CPM-systemen geen lekken detecteren die kleiner zijn dan 0,5% van het debiet. Dit kan erg gevaarlijk zijn, want kleine lekken groeien vaak uit tot grote problemen.

Oplossing

Een lekdetectiesysteem kan op pijpleidingen van vele kilometers worden geïnstalleerd om lekken te detecteren en nauwkeurig te lokaliseren binnen 1 m in beide richtingen.

Producten

Pentair Thermal Management levert een TraceTek TT5000 detectiekabel voor olie en brandstoffen die vloeibare koolwaterstofbrandstoffen detecteert en niet op water reageert.

Voordelen

TraceTek TT5000 wordt in de PVC-buis aangebracht en veilig en afgeschermd in dezelfde geul begraven als de pijpleiding. Het systeem voorkomt dat het allerkleinste lek zelfs maar schade aan de pijpleiding en het omliggende gebied veroorzaakt, door het snel te detecteren en de operators op de hoogte te brengen van de locatie.

TraceTek detectiekabels detecteren en lokaliseren nauwkeurig lekken in hydrantsystemen voor brandstofbevoorrading.
Grootste uitdagingen

Steeds meer vliegvelden gaan over op hydrantsystemen voor brandstofbevoorrading met ondergrondse brandstofleidingen. De brandstofleidingen lopen onder het dikke betonnen oppervlak van landingsbanen, rijbanen en vliegtuigplatforms. Deze systemen kunnen enorme gevolgen hebben voor het milieu, de veiligheid en de reparatiekosten, als een lek niet nauwkeurig wordt gelokaliseerd en bijtijds wordt gerepareerd.

Oplossing

Pentair Thermal Management bepaalde dat het vliegveld een kosteneffectief lekdetectie- en controlesysteem nodig had voor een nauwkeurige controle en detectie van brandstoflekken.

Producten

Pentair Thermal Management installeerde een TraceTek controlesysteem voor lekdetectie en de TT5000 detectiekabel, die materiaal bevat dat koolwaterstof detecteert. De kabel is ontworpen voor installatie in een PVC-buis in de vulgrond waar de leidingen in worden aangelegd.

Voordelen

Als een koolwaterstoflek ontstaat, wordt de vloeibare brandstof gedetecteerd door de kabel en trekt door de capillaire werking in de buis. Daardoor wordt een melding gestuurd naar het TraceTek controlesysteem, dat vervolgens het lek binnen 1 m in beide richtingen detecteert. Het systeem kan in de nauwe gedeelten via toegangsgaten en connectoren worden gecontroleerd. Het TraceTek systeem detecteert lekken snel en geeft technici de exacte locatie van het lek door, waardoor tijd en intensieve opgravingen van de leiding bespaard blijven.

TraceTek detectiesysteem waarschuwt bijtijds voor waterlekken
Grootste uitdagingen

Grote musea stellen vaak maar een klein gedeelte van hun exposities tegelijk tentoon en bewaren de rest in de archieven. Bij het nationale museum van Korea worden ze opgeslagen in 20 kelderkluizen die zijn beveiligd tegen brand en diefstal. Het grootste potentiële gevaar is de toetreding van water, wat onbetaalbare schatten van meer dan 1500 jaar oud in de opslagruimte zou kunnen vernietigen. Water kan uit het leidingwerk lekken of door de wanden en funderingen van de structuur sijpelen.

Oplossing

Het museum was op zoek naar een systeem dat waterlekken snel detecteert, zodat operators herstelmaatregelen konden treffen voordat onherstelbare schade werd aangericht aan de waardevolle inhoud.

Producten

Pentair Thermal Management installeerde het TraceTek waterlekdetectiesysteem. De kern van dit systeem bestaat uit de TT1000 waterlekdetectiekabel die snel reageert op de aanwezigheid van water en een alarm afgeeft. Dit wordt ondersteund door Sensor Interface Modules en een regelpaneel op afstand dat het personeel voor gebouwbeheer in het bewakingskantoor en de centrale regelkamer waarschuwt.

Voordelen

Het TraceTek systeem stelt het personeel voor gebouwbeheer in staat continu alle 20 archiefkluizen individueel te controleren op de aanwezigheid van water in gevoelige gebieden. Een lek kan snel worden gedetecteerd en hersteld voordat het te laat is.

TraceTek systeem zal snel een brandstoflek detecteren en operators op de hoogte brengen van de locatie
Grootste uitdagingen

Oslo-Airport.jpgBij het vliegveld van Oslo bedacht men zich dat een lek in de ondergrondse leiding van het hydrantsysteem voor brandstofbevoorrading grote gevolgen voor het milieu, de veiligheid en de kosten zou hebben, aangezien het veel tijd kost om de bron van het lek onder het beton te bereiken.

Oplossing

De ontwerpers van het brandstofsysteem van het vliegveld van Oslo zochten een oplossing die de risico's voor de veiligheid en het milieu zou verkleinen en een betere oplossing voor de controle op lekken zou bieden dan de periodieke controles van de hydrostatische druk. De ontwerpers zochten een systeem dat een lek direct zou detecteren en lokaliseren, waardoor de gevolgen van het olielek snel ondervangen zouden kunnen worden.

Producten

Het op kabel gebaseerde TraceTek systeem van Pentair Thermal Management controleert leidingen continu en waarschuwt operators als een lek is gedetecteerd binnen 1 m van de locatie in beide richtingen.  Het systeem is voorzien van een TT5000 detectiekabel die een materiaal bevat dat koolwaterstoffen opspoort en die in de vulgrond van een gesleufde PVC-buis van 42 mm wordt begraven, als de brandstofleidingen worden aangelegd.

Voordeel

Het TraceTek systeem reageert snel op een koolwaterstoflek. De vloeibare brandstof wordt door de kabel gedetecteerd en door de capillaire werking naar de buis getrokken, waardoor via het TraceTek controlesysteem een melding wordt afgegeven.

TraceTek systemen geven snelle waarschuwing voor olielekken in de grond
Grootste uitdagingen

Coast Oil Co., een van de grootste distributeurs van benzine, diesel en smeermiddelen van de VS, wilde voorkomen dat het grondwater bij hun tankpark in San Jose verontreinigd raakte en de normen uiteengezet door de Regional Water Quality Control Board overtreffen.

Oplossing

De instelling, bestaande uit 12 dichtbij elkaar gegroepeerde tanks met een kleine diameter, zocht een effectief lekdetectiesysteem om de grond onder de tanks in de gaten te kunnen houden, zonder dat de commerciële activiteiten onderbroken hoefden te worden. De oplossing was een compleet controlesysteem voor detectie en alarmgeving. Om in krappe ruimtes te kunnen werken, gebruikten de technici een kleine, aanpasbare boormachine.

Producten

Pentair Thermal Management raadde een TraceTek lekdetectiesysteem aan met de TT5000 detectiekabel, die materiaal bevat dat koolwaterstof detecteert.

Voordelen

Dit systeem wordt in een PVC-buis in de grond onder de brandstoftanks aangebracht, waardoor brandstoflekken snel worden gedetecteerd en snel een alarm wordt afgegeven. Eventuele gelekte brandstof wordt door de capillaire werking in de buis getrokken en geabsorbeerd door de kabelmantel.

Verwarmingssysteem voor boorgaten verhoogt productie in CA Stripper Wells
Grootste uitdagingen

Petro-Trace-Bakersfield.jpgEen aantal van de grootste zware oliereserves op het vasteland van de Verenigde Staten bevindt zich in de olievelden in Central Valley, Californië, ten noorden van Los Angeles. De reservoirs in dit gebied zijn een bron van naar schatting 40 miljard vaten van hoofdzakelijk zware ruwe olie met een API van ongeveer 13 tot 9, in oppervlakkige reservoirs met een diepte van niet meer dan 701 m. Pentair Thermal Management levert al sinds 2005 PetroTrace verwarmingssystemen aan oliemaatschappijen in deze omgeving.

Oplossing

Pentair Thermal Management ontwikkelde een PetroTrace mineraalgeïsoleerd (MI) verwarmingssysteem voor boorgaten voor deze ondiepe onshore bronnen met laag debiet om de bodems van boorgaten te verwarmen ter verbetering van de mobiliteit van de olie in het gebied in de buurt van de boorput en op die manier de productie te verhogen.

Het geleverde PetroTrace verwarmingssysteem voor boorgaten genereerde 27 kW energie in de payzone bij 600 V. De verwarmingen voor boorgaten werden aan een steekpijp onder de pomp bevestigd die verschillende trajecten MI-kabel bevatte, waardoor een vermogensdichtheid van 300 W/ft werd gegenereerd.

Het geleverde systeem omvatte een bedieningspaneel voor een gemakkelijke regeling en controle van de temperatuur en de stroom. Om de klant de doeltemperaturen over de lengte van het verwarmde gedeelte te kunnen laten bevestigen, werden meerdere temperatuurmetende thermokoppels geïnstalleerd voor de temperatuurmeting.

Producten

De producten die voor dit flow assurance-project zijn gebruikt, omvatten Pyrotenax mineraalgeïsoleerde (MI) verwarmingskabel voor de verwarming van bodems van boorgaten en Raychem regelpanelen voor de verwarming van bodems van boorgaten.

Voordelen

De productie nam van 3 BOPD toe tot meer dan 20 BODP, waardoor de investering in minder dan vier maanden was terugverdiend.

Verwarmingstoepassing voor boorgaten voor zware/extra zware olie
Grootste uitdagingen

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgDe Orinoco Heavy Oil Belt in Venezuela is een van de grootste ophopingen van natuurlijk bitumen en zware olie ter wereld. Naar schatting bevinden zich daar ongeveer 270 miljard vaten winbare olie. Deze reservoirs bevatten zware tot extra zware olie met een API uiteenlopend van 16 tot 8 met een hoge viscositeit, wat de mobiliteit van de ruwe olie belemmert. Gebruik van verdunners om deze olie te verplaatsen is de normale gang van zaken geworden, wat leidt tot een duur onderhoudsproces, niet alleen voor de winning, maar ook de behandeling (scheiding). In 2008 leverde en installeerde Pentair Thermal Management een PetroTrace verwarmingssysteem voor boorgaten voor gebruik in de Orinoco Heavy Oil Belt ten behoeve van de oliewinning.

Oplossing

Pentair Thermal Management ontwikkelde een PetroTrace mineraalgeïsoleerd (MI) verwarmingssysteem voor boorgaten, voor deze diepe onshore, horizontale bron om de bodem van het boorgat te verwarmen en op die manier de viscositeit van de extra zware olie in deze productieve bron te verlagen.

Het geleverde PetroTrace verwarmingssysteem voor boorgaten genereerde 65 kW over 914 m van de 7" gesleufde leiding. De verwarming was dusdanig ontworpen dat meer vermogen aan het eind van de leiding werd geleverd, waar de warmte het hardst nodig is. De verwarming bestond uit drie verwarmingsgebieden met een lagere vermogensdichtheid in de gebieden die zich het dichtstbij de schroefpomp (Progressive Cavity Pump of PCP) bevonden. De verwarming werd in het horizontale gedeelte van de gesleufde leiding aangebracht door die aan de buitenkant van een steunleiding van 2-3/8" te bevestigen.

Het geleverde systeem omvatte een bedieningspaneel voor een gemakkelijke regeling en controle van de temperatuur en de stroom.

Producten

De producten die voor dit flow assurance-project zijn gebruikt, omvatten Pyrotenax mineraalgeïsoleerde (MI) verwarmingskabel voor de verwarming van bodems van boorgaten en Raychem regelpanelen.

Voordelen

Het verwarmingssysteem bracht de viscositeit van de olie significant terug door de temperatuur in de leiding binnen 24 uur ongeveer 10°C te verlagen. Daardoor nam de olieproductie met 65% toe van 340 BOPD tot 560 BOPD.

Connection and Protection